Generátor UFI

Pre generovanie použiť

Číselný kód zloženia môže byť ľubovoľné číslo od 0 do približne 268 mil. Možno využiť napr. doterajší firemný systém číslovania, kódy receptúr alebo napr. časť EAN kódu.

Oznamovacia povinnosť a UFI kódy

So vznikom prílohy VIII a aktualizáciou nariadenia CLP vznikol nový prvok označovania (UFI kód) a celoeurópsky portál PCN, ktorý spája všetky štáty v rámci jedného oznamovacieho systému. Oznamovacia povinnosť sa týka zmesí s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie alebo majú nebezpečné fyzikálno-chemické vlastnosti.

Čo je UFI a na čo slúži?
UFI alebo jednoznačný identifikátor zloženia je unikátny kód, ktorý je vyžadovaný pri oznamovaní nebezpečných zmesí do PCN portálu a je tiež povinnou súčasťou etikety. UFI sa skladá zo 16 znakov a má jednotnú predložku UFI (napr. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Na jeho vytvorenie je potrebný IČ DPH firmy a tzv. číselný kód zloženia. Viac informácií o UFI nájdete na stránke s webovým generátorom.
Čo je PCN a aké zmesi sa musia oznamovať?
PCN je portál zriadený Európskou úniou, spravovaný agentúrou ECHA. Je určený na predkladanie informácií o nebezpečných chemických zmesiach. Oznamujú sa zmesi s nebezpečnosťou pre ľudské zdravie alebo s fyzikálnou nebezpečnosťou. Súčasťou podania je oi UFI kód, ktorý je tiež povinným prvkom etikety. Informácie sa predkladajú v špeciálnom formáte i6z.
Čo je potrebné na vytvorenie UFI kódu?
Na vytvorenie UFI je potrebný IČ DPH firmy a tzv. číselný kód zloženia. Číselný kód zloženia môže byť ľubovoľné číslo. Je potrebné iba zvoliť udržateľnú formu číslovania produktov tak, aby dva produkty s rozdielnym zložením neobsahovali rovnaké UFI. Na voľbu číselného kódu zloženia je možné využiť napr. interný systém číslovania produktov.
Ako vyzerá UFI a kde sa uvádza?
Identifikátor UFI je povinnou súčasťou štítku a musí byť v čitateľnej a nezmazateľnej podobe. Jednotná je skratka „UFI“, ktorá je nemenná vo všetkých jazykoch Európskej únie a predchádza samotnému kódu, ktorý má vždy 16 znakov. Kód sa potom uvádza vo formáte UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kto je povinný podať oznámenie?
Primárnu povinnosť majú dovozcovia, ktorí nakupujú produkt mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a uvádzajú ho na trh EÚ, a následní užívatelia, ktorí miešajú vlastné zmesi alebo zasahujú do balenia daného produktu. Ďalej sa povinnosť môže vzťahovať aj na distribútorov. Tento krok musí zabezpečiť v prípade, keď oznamovaciu povinnosť nezabezpečil dovozca alebo následný užívateľ.
Aké sú požadované informácie v rámci oznámenia?
V oznámení došlo oproti pôvodným požiadavkám k rozšíreniu povinných informácií. Požaduje sa napr. UFI kód, 70 % zloženie produktu, druh a veľkosť obalu, kategória výrobku podľa Európskeho systému kategorizácie výrobkov (tzv. EuPCS), ďalej informácie o nebezpečnosti produktu, prvky označenia, toxikologické informácie a informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach.
Od kedy platí oznamovacia povinnosť?
Dátum oznámenia sa líši v závislosti od použitia produktu. V prípade spotrebiteľského a profesionálneho použitia platí oznamovacia povinnosť od 1. januára 2021. Pri zmesiach na priemyselné použitie platí dátum 1. januára 2024. Pri produktoch, ktoré boli historicky oznámené podľa vnútroštátnych predpisov a nedošlo u nich k zmene zloženia alebo klasifikácie, zostávajú pôvodné oznámenia platné do konca roka 2024. Od 1. januára 2025 sa všetky nebezpečné zmesi na trhu musia oznámiť v súlade s požiadavkami podľa prílohy VIII nariadenia CLP.
Komu sa informácie zasielajú?
Oznamovateľ je povinný predkladať informácie všetkým členským štátom, v ktorých sa zmes uvádza na trh. Tieto informácie sú následne sprístupňované toxikologickým strediskám a pracovníkom zaisťujúcim reakcie na ohrozenie zdravia. Tieto subjekty si určuje každý štát na národnej úrovni.
Kde vziať číselný kód zloženia?
Číselný kód zloženia je spolu s IČ DPH, prípadne s kľúčom spoločnosti, potrebný na vytvorenie tzv. UFI kódu. Toto číslo je plne v réžii firmy vytvárajúcej UFI a môže sa jednať o ľubovoľné číslo od 0 do približne 268 mil. Možno využiť napr. doterajší firemný systém číslovania, kódy receptúr alebo napr. časť EAN kódu.
Kde vziať kľúč spoločnosti?
Pokiaľ firma nemá DIČ alebo ho nechce používať, je možné použiť pre vygenerovanie UFI kľúč spoločnosti. Kľúč je možné získať vo webovom generátore UFI a je možné ho používať pre generovanie UFI opakovane. Preto odporúčame jeho uloženie.

Ako postupovať na splnenie povinností v rámci prílohy VIII

Systém číslovania

Stanovte si v rámci svojich produktov udržateľný systém číslovania tak, aby mala každá zmes unikátne číslo, ktoré použijete na vytvorenie UFI kódu. Použiť môžete napr. katalógové čísla alebo interné číslovanie Vašich produktov.

1.

UFI kód

Potom, čo stanovíte systém číslovania, priraďte k jednotlivým produktom UFI kód. Na jeho generovanie je možné použiť software SBLCore, alebo webový generátor.

2.

Registrácia v portáli

Prejdite na ECHA a pokiaľ ešte nemáte prihlasovacie údaje, vykonajte novú registráciu Vašej firmy. Pre odosielanie oznámení je potrebné požiadať o priradenie Legal Entity UUID.

3.

Odosielanie oznámení

Po vykonaní registrácie je nutné vytvoriť súbor pre oznámenia a odoslať ho do PCN portálu. Na to je možné využiť aj software SBLCore, v ktorom si môžete vygenerovať potrebné dokumenty a následne ho pre podanie prepojiť s portálom.

4.

ECHA
UFI kódy

S využitím nášho softwaru SBLCore

Pre zjednodušenie práce v rámci týchto novo nadobudnutých povinností, dokáže software SBLCore po zadaní potrebných informácií (DIČ firmy a číselný kód zloženia) vygenerovať požadovaný kód UFI. Na zaistenie jedinečnosti kódu a zamedzenie zhody s kódmi iných firiem je využívané práve IČ DPH firmy.

Ďalej je možné pomocou softwaru na základe údajov uvedených v karte bezpečnostných údajov vytvoriť PCN formát pre nahlásenie do nového portálu agentúry ECHA. Software obsahuje zabudovanú kontrolu povinných informácií, ktoré vyžaduje PCN portál. S pomocou validácií používateľa upozorní na prípadné chyby alebo chýbajúce informácie potrebné pre úspešné oznámenie zmesi do PCN portálu.

Firmy sa nemusia obávať dekódovania informácií o zložení nahlásených zmesí, tieto informácie sú poskytované iba toxikologickým strediskám na zabezpečenie neodkladnej pomoci v akútnych situáciách.

Funkcia softwaru

Pre UFI kódy a PCN hlásenia

Hľadáte niekoho, kto vyrieši karty bezpečnostných údajov za Vás?

Využite náš software alebo služby spojené s tvorbou kariet bezpečnostných údajov

Zaisťujeme profesionálne spracovanie kariet bezpečnostných údajov a ďalšie činnosti súvisiace s ich tvorbou v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Služba aj software sú dostupné v 27 jazykových mutáciách pre 36 krajín, prevažne z EÚ. Povinnosti plynúce z chemickej legislatívy vyriešime kompletne za Vás.

Zákazníci, ktorí už využili naše služby

Pridajte sa k viac ako 750 firmám, ktoré už využili naše produkty alebo služby na plnú spokojnosť.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo

Chcete byť informovaní o novinkách v legislatíve?

Buďte pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v legislatíve Českej a Slovenskej republiky. Ak chcete získavať vierohodné informácie o zmenách v legislatíve, kliknite na odber noviniek. Budeme Vám zasielať informácie o všetkom, čo sa aktuálne pripravuje, aké sú zmeny a čo Vás v budúcnosti čaká.

SBLCore logo

Ponúkame riešenie v oblasti tvorby a správy kariet bezpečnostných údajov. Vyriešime celkovú administratívu spojenú s vytvorením, klasifikáciou a archiváciou kariet bezepčnostných údajov. Software SBLCore je určený pre všetkých výrobcov, dovozcov, distribútorov a ďalších užívateľov chemických látok a zmesí.

Potrebujete poradiť?

Zostaňte v spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
IČ DPH: CZ04278968

Kontakt

Telefón: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Používame cookies

Na našom webe používame cookies, aby sme porozumeli správaniu našich návštevníkov, ktorým tak môžeme ponúkať obsah podľa ich preferencií.

Viac o cookies ×
Funkčné cookies
Tento web využíva nevyhnutné cookies, ktoré sú kľúčové pre jeho správne fungovanie. Zaistí správne zobrazenie stránky, umožní odosielanie formulárov a podobné nevyhnutné funkcie. Tieto technické cookies nemožno vypnúť.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
sblcore_cc sk.generator-ufi.com 1 rok Ukladá súhlas užívateľa s používaním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly sk.generator-ufi.com Relácia Ukladá informácie o používateľovej relácii. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využívame na hodnotenie výkonu nášho webu. Pomocou týchto cookies sledujeme počet návštev, zdroje návštevnosti a správania užívateľov na našich stránkach – napríklad zisťujeme, aké informácie hľadajú a ktoré sú pre nich najviac dôležité. Tieto informácie nám pomáhajú pri optimalizácii webu a zlepšovaní našich služieb.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_ga sk.generator-ufi.com 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_0FGL9THVGW sk.generator-ufi.com 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sk.generator-ufi.com 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám založených na vašich preferenciách. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnermi, sa môže objavovať na rôznych webových stránkach. Pokiaľ si nevyberiete tieto cookies, počet reklám sa nezmení, ale nebudú už tak prispôsobené vašim záujmom.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_gcl_au sk.generator-ufi.com 3 mesiace Používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Google